ÖĞRETİM TASARIMI MODELİ "ADDIE"

Bu blog öğretim tasarımı modelerinden biri olan Addie hakkında bir kılavuz oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur…

 • ATABÖTE-2

  Bu blog Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 2. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.
  (ATABÖTE-08)

 • Kategorilerimiz

 • Takvim

  Nisan 2018
  P S Ç P C C P
  « Mar    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • Reklamlar

Addie Videolu Anlatım

Posted by addieogrtas Mart 7, 2010

Reklamlar

Posted in Addie Tasarım Modeli | Leave a Comment »

Addie Modeli Şeması

Posted by addieogrtas Mart 7, 2010

Posted in Addie Tasarım Modeli | Leave a Comment »

Analiz Basamağı Etkinliği

Posted by addieogrtas Mart 6, 2010

            

          Hazırladığınız projenin çözümleme (analiz) aşaması ile ilgili olarak aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız.

♦ Hedef kitleniz kimlerden oluşmaktadır?

♦ Hedef kitleniz neden öğrenme ihtiyacı göstermektedir?

♦ Bütçeniz ne kadar?

♦ Dağıtım/sunum seçenekleriz neler olacak?

♦ Ne gibi kısıtlar bulunmakta?

♦ Proje/ders/kurs ne zaman sonlanmalı?

♦ Öğrenenler yeterli olduklarına nasıl kanaat getirecekler?

Posted in Analiz | 1 Comment »

Analiz Aşamasının Adımları

Posted by addieogrtas Mart 6, 2010

Eğitim analizinin adımları şöyle maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Keşif Çalışması(Veri toplama basamağı)
2. Eğitim Hedefleriyle Uyumluluk
3. Öğrencilerin Analizi
4. Eğitim İçerik Analizi(Verinin analizi)
5. Öğrenme Hedefleri

1.Keşif Çalışması:

   Eğitim kurumunun mevcut durumunu belirleyebilmek amacıyla eğitim konusuyla ilgili uygulamaları, prosedürleri anlatan malzeme ve dökümanları temin ederek bir keşif çalışması yapılmasıdır. Yani analiz basamağının bu adımında oluşturacağımız projeyi takip edebilmek,mevcut durumunu belirlemek amacıyla proje üzerinde kullanmak üzere malzeme, döküman, içerik, kısacası verileri toplarız. Veri toplama basamağını oluşturarak proje ile ilgili eksik tarafları tespit ederiz. Bu çalışmayı yaparken açıklığa kavuşmamış konularda sorular yönelterek süreçlerin sorgulanmasını sağlarız. Böylece yapacağımız proje hakkında kaba taslak bilgi toplamış oluruz.

Keşif sürecinin faydaları:

  ♦Bu süreçte proje ile ilgili önemli bilgiler toplanır.

  ♦Projenin daha iyi tanınması sağlanır.

  ♦Projenin ilk kalite kontrolünün yapılmasını sağlar.

 ♦İleriki aşamalarda, geri dönülmesini engelleyerek zaman kazandırır.

 

 

 2.Eğitim Hedefleriyle Uyumluluk:

    Ulaşılmak istenen hedefler için öğrenciler hangi yaşantıları geçirmeli, nasıl bir örgütlenmeye gereksinim vardır, eğitimle ilgili istendik davranışların isabetlilik ve etkililik derecesi nedir, mevcut programda nasıl değişiklikler yapılmalıdır gibi sorular eğitim hedeflerinin içeriğini oluşturur. Eğer eğitim projesinin sağlayacağı fayda uzun dönemli hedefleniyorsa bunun belirli ölçülebilir eğitim hedefleri ile bağlantısı olması gerekir.Eğitim uzmanları eğitim faaliyeti ile geliştirilebilecek iş hedeflerini belirlemede eğiticilere yardımcı olur. Bir eğitim projesi her iş problemini çözemez. Bu nedenle eğitim projesi ölçülebilir hedefler içermelidir.

3.Katılımcıların Analizi:

Eğitim uzmanı katılımcıların mevcut bilgilerinin neler olduğu, ne bildiği ve kabiliyetlerinin ne olduğu analiz eder.

Eğer katılımcı analizi yapılmaz ise katılımcılarla ilgili kabuller yapılmalıdır. Ancak bu kabuller proje uygulandığında olumsuz durumlara yol açarlar.

4.Eğitim İçerik Analizi:

    Bu aşamada elde edilen veriler kullanıcının ihtiyacını görüyor mu? Katılımcının almak istediği tüm bilgiler var mı? gibi sorulara yanıt aranır. Aşama,  eğitim uzmanlarının eğitim için bir yol haritasının katılımcılara verilmesi için yapılan faaliyetlerin tamamını kapsar.
Yol haritasının;

♦ Başlangıç noktası, kontrol analizidir.

♦Varmak istediği nokta eğitim hedefleridir.

    Eğitim ihtiyaç analizi adım adım başlangıçtan varmak istenilen noktaya kadar geçirilen aşamaları gösterir. Eğitim uzmanları eğitimin hedeflerine ulaşması için öğrencilerin öğrenmeleri gereken konuları belirler. Bunlar öğrencilerin bilgi, beceri, ve davranışlarını geliştirmeleri gereken konular olabilir.

Eğitimin şunları sağladığından emin olmak gerekir:

 ♦Öğrencilerin almaları gereken tüm bilgileri içermesi

 ♦Öğrencilerin bildiği şeylerin tekrarlamaması.

 ♦Öğrencilerin bilmeleri gerekmediği konuları içermemesi.

5.Öğrenme Hedefleri:

   Bu aşamada kullanıcının var olan verilerle istediği aşamaya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Ulaşıyorsa hangi aşamalarla ulaştığı tespit edilir.

    

     Öğrenme hedefleri genellikle aşağıdaki konuları içerir:

     ♦ Eğitimin sonunda öğrencinin gözlenebilir bir görevi yapabilmesi.

     ♦Bu görevi yerine getirirken kullandığı yollar.

     ♦Öğrencinin başarısını ölçmek için kullanılacak kriterler 

Posted in Analiz | Leave a Comment »

Analiz Çeşitleri

Posted by addieogrtas Mart 6, 2010

İçerik Analizi: Eğitim programlarının dayandığı temel öğe ve felsefenin öngördüğü kavramlar, olgular, ilkeler, yaklaşımlar, değerler, ölçütler, kuramlar ve genellemeler gibi bilgi birikimlerinin sistemli birleşiminden sağlanan oluşumlardır. İçerik analizinin oluşu sırasında özellikle hedef kitle özellikleri göz önünde bulunarak, konu alan uzmanlarından yararlanılmalıdır.

İhtiyaç Analizi: Bir iş yapabilmemiz için, öncelikle ihtiyaçlarımızın olması gerekir. Var olan durum ile olması gereken durum arasındaki farklılıkları belirlemek için bilgi toplama ve toplanan bilgiler ışığında problemi analiz ederek çözüm önerileri geliştirme sürecidir. 

İHTİYAÇ = BEKLENEN KOŞULLAR – VAROLAN KOŞULLAR

Eğitimsel bir ihtiyacın belirlenme aşamaları;

1. Problem durumunu ve bu problem hakkında ne tür bilgilerin toplanacağını belirlemek.

2. Bilgi toplama kaynaklarını belirlemek.

3. Bilgi toplama araçlarını geliştirmek.

♦  Veri toplamak için hangi yöntem veya yöntemlerin kullanılacağı

 • İstenen bilgi miktarı,
 • İstenen bilgi türü,
 • Bilgi toplanacak kaynakların özellikleri ve sonuçlara
 • Ne kadar çabuk ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak değişir.

♦  Bilgi toplama araçlarından en çok kullanılanları ise;

 • Görüşme ( Mülakat)
 • Anket
 • Gözlem
 • Arşivlerin İncelenmesi

4. Problemin kaynağını ve muhtemel çözümleri belirlemek.

5. Öncelikleri belirlemek

6. Kaynak ve sınırlıkları analiz etmek.

7. Sonuçları özetlemek.

Hedef-Kitle Analizi: Hedefler üç önemli işlevi yerine getirir. Birincisi, öğretim tasarımcısı ve öğretmenin etkili şekilde planlaması ve öğretim etkinlikleri için uygun kaynakları seçip organize etmesi için yol göstericidir.

   İkincisi, öğrenmenin değerlendirilmesine ilişkin bir çatı oluşturur. Bu nedenle de hedeflerin yazılması ve kullanılması, öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini kolaylaştırır.

   Üçüncü işlevi ise öğrenciyi yönlendirmesidir. Öğrenciler, ne öğrenecekleri ve sürecin sonunda ne kazanacaklarıyla ilgili olarak hedef kullanırlar. 

    Her hedef hangi toplumda, hangi kişi ve konu alanı için saptanıyorsa, o toplumun gerçeklerinden, bireylerinin hazır bulunuşluk düzeylerinden ve konu alanında ki çağdaş bilgi birikiminden hareket etmek zorundadır. Toplumsal gerçeği, insanı ve konu alanını temele almadan saptanan bir hedef boşlukta kalır ve gerçekleşemez.

İş-Görev Analizi: Öğretim tasarımı sürecinde kullanılan görev analizi, öğrencilerin öğrenme ortamlarında nasıl hareket edeceklerini bildiklerini düşündüğümüz öğrenme sürecini analiz eden ve açıklığa kavuşturan süreçtir. Temel öğretim elemanları bilişsel, devinsel ve duyuşsal davranışlardan oluşur. Görev, hedefe varmak için gerekli olan bir seri çalışma ve davranışlardır. Görev analizi bu özelliği ile daha çok gözlemlenebilir adımlar üzerinden yapılır. 

Görev analizinin amacı aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmektir:

♦  Öğretim hedeflerinin belirtilmesi

♦  Öğrencilerin çaba harcayacağı görev ve alt görevlerin ayrıntılı biçimde belirlenmesi ve açıklanması,

♦  Görevi(işi) biçimleyecek olan bilgi türünün belirlenmesi,

♦  Görevlerin öncelik ve sıralamasının belirlenmesi,

♦  Uygun medya ve öğrenme ortamlarının seçilmesi,

♦  Performans değerlendirme ve değerlendirmenin yapılandırılması.

   Görev analizi yöntemlerinin birbirinden farklı yaklaşımları ve işleyiş süreçleri bulunmaktadır. Öğretim tasarımındaki, hedef kitle, öğretim stratejileri, konu alanı vb. değişkenlere göre uygun görev analizi çeşidinin seçilmesi önerilmektedir.

Performans Analizi: Gözlenen performans problemi ve çalışma ortamı içerisindeki etkileri belirtilmelidir. Bu durumdan genel olarak misyonun nasıl etkilendiği belirtilmelidir. Bu iki faktör arasındaki boşluklar sorgulanmalıdır. Bu analizin temelinde iyi bir ihtiyaç analizi ve hedef kitle analizi yatmaktadır.

 SWOT Analizi:  SWOT analizi incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin Güçlü (Strenghts) ve Zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan Fırsat (Opportunities) ve Tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir.

     SWOT Analizinde amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alıp, var olan güçlü yönlerden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanarak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.

     SWOT analizi, sadece güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlamakla kalmayıp zayıf olduğumuz ve gelecekte bizi bekleyen tehditleri de görmemize yardımcı olur.

 Başka bir deyişle SWOT Analizi:

♦  Çevresel faktörlerin incelenmesi

♦  Fırsatların araştırılması

♦  Tehditlerin anlaşılması

♦  Kuvvetli yönlerinizin tespiti

♦  Zayıf yönlerinizin itiraf edilmesini kapsayan   bir yöntemdir.

SWOT Analizi uygulamalarında;

Güçlü Yönlerin Saptanmasında

♦  Üstün noktalarım nelerdir?

♦  Neleri iyi yaparım?

♦  Başkaları, güçlü yanlarım olarak neleri görmekteler?

♦  Hangi tür işleri daha iyi yapıyorum?

Zayıf Yönlerin Saptanmasında

♦  Neleri kötü yapıyorum?

♦  Neleri iyileştirmeye gereksinimim var?

♦  Başkaları hangi konularda benden daha iyiler?

♦  Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarım var?

Fırsatların Saptanmasında

♦  Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor ?

♦  Önümde duran fırsatlar neler?

Fırsat yaratan kaynaklar nelerdir?

♦  Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler

♦  Hükümet politikalarındaki değişiklikler

♦  Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler

♦  Yerel olaylar

Tehditlerin Saptanmasında

♦  Önümde ne gibi engeller var?

♦ Rakiplerim ne durumdalar?

♦  İş, ürün veya hizmet standartlarında her hangi bir değişim söz konusu mu?

♦  Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu?

♦  Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir?

Gibi genel soruları kendimize yöneltmeliyiz ve cevaplarımızda gerçekçi olmalıyız.

Medya Analizi: Bu analiz basamağında ise, problemin çözülmesi adına verilecek eğitim-öğretim ortamının belirlenmesi, öğrenci kanalının (işitsel, görsel ya da dokunsal) belirlenmesi, sınırlılık ve kaynakların belirlenmesi ve kullanılacak medya türünün analiz edilmesi gerekmektedir.

 

 

Posted in Analiz | Leave a Comment »

Analiz (Analysis) Basamağı

Posted by addieogrtas Mart 6, 2010

       Bu aşamada eğitimle ilgili olabileceği düşünülen sorunların, bu sorunlardan etkilenen hedef kitlenin ve sorunların ortaya çıkardığı koşulların çözümlemesi yapılır. Genel olarak hedef-davranışlar, öğrencinin özellikleri, çevre şartları ve var olan fırsatlar belirlendikten sonra değerlendirme çalışmaları yapılır.

        Buradaki işlemlerin sağlıklı ve kapsamlı biçimde tamamlanması, ileride alınacak kararlar üzerindeki sonuçları açısından son derece önemlidir. Eğer çözümleme aşamasında eksik, hatalı, ilgisiz ya da yanlı bilgiler toplanırsa, eğitsel iletişim süreci başladıktan sonra aksamalar olacaktır ve çoğu zaman bunun dönüşü yoktur.

       Bu basamakta, oluşturulan birçok analiz çeşidi sayesinde hedef kitlenin tanınması kolaylaşacaktır. Bununla birlikte probleme etki eden etmenlerin (kaynağın, dış çevrenin vb.) ortadan kaldırılması çözümlenebilir hale bürünecektir. Uygulanabilecek yedi tür analiz çeşidi bulunmaktadır.

Posted in Analiz | Leave a Comment »

ADDİE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation)

Posted by addieogrtas Mart 4, 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1990’lı yıllardan sonra öğretim tasarımı çekirdek modele göre; tüm modellerdeki ayrıntılı işlemleri özetleyici nitelikte olan temel beş aşamada ifade edilmiştir. Bu aşamalar; analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır. Bizim ele alacağımız model olan ADDIE modeli ise; bu temel beş aşamayı içeriğinde barındırdığı ve öğretimin genel tanımlarından yola çıktığı için çekirdeksel öğretim tasarımı modellerlinden biridir. ADDIE modelinin aşamaları;

♦  Analiz ( Analysis )

♦  Tasarım ( Design )

♦  Geliştirme ( Development )

♦  Uygulama ( Implementation )

♦  Değerlendirme ( Evaluation )

 ADDIE modeli ismini aşamalarının İngilizce isimlerinin baş harflerinden almıştır. ADDIE modelinde temel alınan üç soru vardır:

♦  Nereye gitmek istiyoruz?

♦  Oraya nasıl gideriz?

♦  Oraya geldiğimizi nasıl anlarız?

İşte bu soruların cevabına modelin beş aşamasını da sistematik bir şekilde uygulayarak ulaşabiliriz. Bu aşamaları kısaca özetleyelim:

Analiz (Analysis) aşamasında sorunlardan hareketle eğitim gereksinimleri belirlenmekte, öğrenci niteliklerinin/özelliklerinin çözümlemesi yapılmakta, kurumsal politikalar/ koşullar açıklığa kavuşturulmakta ve önceliklerden hareketle eğitim hedefleri saptanmaktadır.

Tasarım (Design) aşamasında öğretim amaçları yazılmakta, içeriğin seçimi ve düzenlemesi yapılmakta, öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanılacak stratejiler geliştirilmekte ve ulaşılan çıktıları ölçmeye dönük araçlar oluşturulmaktadır.

Geliştirme (Development) aşamasında daha çok öğretme-öğrenme süreçlerinde yararlanılacak olan materyaller üretilmektedir. Bunlar arasında özellikle eğitimci kılavuzları, katılımcı materyalleri, destekleyici ortamlar, kullanım gereçleri başta gelmektedir.

Uygulama (Implementation) aşamasında tasarımı yapılan öğretme sisteminin uygulamasını etkileyecek değişkenler üzerinde çalışılmakta ve gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Özellikle tesislerin ayarlanması, ortamların düzenlenmesi, bütçeleme yapılması ve eğiticilerin eğitimi gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme (Evaluation) aşamasında ise taslağı geliştirilen öğretim sisteminin ön denemesi, düzeltmeler, son değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin kestirimler yapılmaktadır. Böylece, tasarımı yapılan sistemin tüm öğeleri işlerlik açısından test edilmiş olmaktadır.

       ADDIE modelinde her bir aşamasının sonuçları, diğer aşama için birer girdi olmaktadır. Her aşamanın sonunda yer alan değerlendirme süreci ile bir sonraki aşamaya geçiş için onay veya red kararının oluşması sağlanmaktadır. Aşağıdaki şekille bu döngüyü daha iyi kavrayabiliriz.

  

 

Posted in Addie Tasarım Modeli | Leave a Comment »

Öğretim Tasarımı

Posted by addieogrtas Mart 4, 2010

♦  Öğretim: Eğitim çalışmalarının amaçlı, planlı, sistemli ve programlı olarak yürütülen ve genellikle eğitim kurumlarında yapılan şeklidir.

♦  Tasarım: Oluşturulacak bir yapının organizasyonudur.

♦  Tasarım, eğitim sürecinde öğrenme-öğretme ortamlarının planlanması, organize edilmesi ve uygulanması etkinliklerinde etkili olarak kullanılmaktadır.

♦ Öğretim Tasarımı: Belirli bir kitlenin eğitim gereksinimlerini giderebilmek amacıyla işlevsel öğrenme sistemlerinin geliştirilmesidir.

♦  Öğretim tasarımı anlayışı, öğretim sürecine içeriğin tasarlanmasından çok öğrenenin bulunduğu noktadan bakar.

♦  Öğretim tasarımı sürecinde genellikle analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamaları dikkate alınmaktadır

♦  Öğretim tasarımında birçok model bulunmaktadır.

       Öğretim tasarımı, 1920’ler den sonra uygulanmaya başlanmıştır. Onun öncesinde öğretim çalışmaları öğretmenlerin kişisel hazırlıkları ve çabalarıyla yürütülmüştür. Öğretmenler dersin içeriğini genelde sunuş yoluyla, öğrencilere aktarmış ve eğer imkânları varsa ek materyaller kullanmışlardır. 1920’ler den sonra ise özellikle Amerika’nın 2. Dünya Savaşı’nda askeri eğitim için öğretim tasarımını kullanması, öğretim tasarımının gelişim aşamasını büyük ölçüde hızlandırmıştır. Öğretim tasarımının eğitim, öğretim, yetiştirme vb. alanlarda kullanılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte artık bu çalışmaların belirli modeller bağlamında yürütülmesinin daha faydalı olacağı düşünülmüş ve bu amaçla bir çok modeller türetilmiştir. Öğretim tasarımında tüm modeller, yaşanan sorunlardan hareketle bir eğitim sorununun belirlenmesiyle başlar ve bu gereksinimleri karşılamak üzere tasarımlanmış ve denenmiş bir öğrenme sisteminin üretilmesiyle son bulmaktadır.

       1990’lı yıllardan sonra öğretim tasarımı çekirdek modele göre; tüm modellerdeki ayrıntılı işlemleri özetleyici nitelikte olan temel beş aşamada ifade edilmiştir. Bu aşamalar; analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarıdır. 

 Bu modellerden biri de  ADDİE  modelidir.

Posted in Öğretim Tasarımı | Leave a Comment »